រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងយុត្តិធម៌​ស្នើ​សុំ​របាយការណ៍​អំពី​បញ្ហា​ជម្លោះដីធ្លី​យូរ​ឆ្នាំ​

កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងយុត្តិធម៌​បាន​ចេញ​លិខិត​មួយ​ជូន​ដល់​តុលាការក្រុង​ ភ្នំពេញ​ ស្នើ​សុំ​ឱ្យ​ព្រះរាជអាជ្ញា​ដែល​កាន់​រឿង​ក្តី​ទាក់ទិន​នឹង​បញ្ហា​ ជម្លោះដីធ្លី​យូរ​ឆ្នាំ​មួយ​ធ្វើ​របាយការណ៍​ទៅ​កាន់​ក្រសួង​បន្ទាប់​ពី​មាន​ អន្តរាគមន៍​ពី​គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៃ​រដ្ឋសភា​។​ …

បែន​ សុខហ៊ាន
https://www.cambodiadaily.com/news/justice-minister-seeks-topic-over-years-old-land-dispute-81308/