អ្នក​ជំ​នាញ​៖ គម្រោង​វិ​និ​យោគ​រួម ​ខេត្ត​កំ​ពត​ មិន​ងាយ​ចេញ​ជា​រូប​រាង​ទេ

ខណៈ​ដែល​ព័ត៌​មាន​បាន​ផ្សព្វ​​ផ្សាយ​បន្ត​បន្ទាប់​តាម​បណ្តាញ​សង្គម អ្នក​ជំ​នាញ​ផ្នែក​​ហិ​រញ្ញ​វត្ថុ និង​ទី​​ផ្សារ​មូល​បត្រ​បាន​ប្រាប់​ភ្នំ​ពេញ​ប៉ុស្តិ៍​កាល​​ពី​ម្សិល​មិញ​​ថា​ គម្រោង​នេះ​នឹង​មិន​ងាយ​ចេញ​ជា​រូប​រាង​នោះ​ទេ ហើយ​បញ្ជាក់​ថា ​វា​នៅ​មាន​ភាព​ខ្វះ​ខាត​ច្រើន​លើ​ទិដ្ឋ​ភាព​ផ្លូវ​ច្បាប់​ និង​ទិដ្ឋ​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​ជាក់​ស្តែង។ លោក ជា​វ តាយ អ​ភិ​បាល​ខេត្ត​កំ​ពត បាន​លើក​ឡើង​ពី​គំ​​និត​ផ្តួច​ផ្តើម​​គម្រោង​បង្កើត​ក្រុម​​ហ៊ុន​​មួយ​ឈ្មោះ​ថា ​​ក្រុម​ហ៊ុន​មូល​ធន​អភិ​វឌ្ឍន៍​កំ​ពត នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​មួយ​នៅ​ខេត្ត​កំ​ពត​ ដោយ​បញ្ជាក់​ថា ​ក្រុម​ហ៊ុន​ថ្មី​នេះ​មាន​គោល​ដៅ​ប្រ​មូល​ទុន ៥០ ​លាន​ដុ​ល្លារ​តាម​រយៈ​ការ​ ចូល​ទុន​ពី​សា​ធា​រណ​ជន។ …

ហ៊ គីមសាយ
https://bit.ly/2NTI3VJ