រោងចក្រ​ទឹក​ស្អាត​នៅ​ខេត្តកំពត​នឹង​ចាប់ផ្តើម​ប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​

បន្ទាប់​ពី​រយៈពេល​ ៣​ឆ្នាំ​ រោងចក្រ​ប្រព្រឹត្ត​កម្ម​ទឹក​ស្អាត​ដែល​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​ជប៉ុន​នៅ​ខេត្តកំពត​នឹង​ចាប់ផ្តើម​ប្រតិបត្តិការ​ បន្ទាប់​ពី​ត្រូវ​បាន​ពង្រីក​តាម​រយៈ​ជំនួយ​ឥត​សំណង​ដែល​មាន​តម្លៃ​ ២៦​ លាន​ដុល្លារ​។​ ជំនួយ​ឥត​សំណង​សម្រាប់​ការ​ពង្រីក​នេះ​ ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន​ តាម​រយៈ​ភ្នាក់ងារ​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ជប៉ុន​ ដើម្បី​ពង្រីក​រោងចក្រ​ប្រព្រឹត្តិកម្ម​ទឹក​ស្អាត​នៅ​ខេត្តកំពត​តាម​រយៈ​បំពង់​បណ្ដាញ​ប្រវែង​ ៨៨,៩​ គីឡូម៉ែត្រ​។​ …

ខ្មែរថាមស៍
https://www.khmertimeskh.com/50592097/kampot-water-plant-online-soon/