កំពង់​ផែ​កំពត​នឹង​ចាប់ផ្តើម​សាងសង់​នៅ​ក្នុង​ខែមីនា​

ជាមួយនឹង​ដំណើរការ​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​សម្រាប់​គម្រោង​បាន​កំពុង​មក​ដល់ទី​បញ្ចប់​ ការ​សាងសង់​កំពង់​ផែ​ថ្មី​សម្រាប់​នាវា​ទេសចរណ៍​នៅ​ខេត្តកំពត​មួយ​នេះ​នឹង​ចាប់ផ្តើម​ដំណើរការ​នៅ​ក្នុង​ខែមីនា​ នេះ​បើ​យោង​តាម​តំណាង​របស់​មន្ទីរ​ទេសចរណ៍​ខេត្តកំពត​បាន​ប្រាប់​ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​។​ …​

ស៊ុំ ម៉ាណេត
http://www.khmertimeskh.com/50102228/kampots-seaport-to-break-ground-in-march/