អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​កណ្តាល​ប្រកាស ​រំដោះ​ចិញ្ចើមផ្លូវ

​មន្ទីរ​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន​ខេត្ត​កណ្ដាល​បាន​ជូនដំណឹង​ថា ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​ ១៤ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​ ២០១៨ មន្ទីរ​នឹង​ចាប់ផ្ដើម​បើក​យុទ្ធនាការ​រំដោះ​ចិញ្ចើមផ្លូវ​ពី​អាជីវករ និង​អ្នក​យក​ចិញ្ចើមផ្លូវ​ប្រើប្រាស់​ជា​ឯកជន ដើម្បី​ពង្រីក​ចិញ្ចើមផ្លូវ​រហូត​ដល់​ ១៥ ​ម៉ែត្រ​ពី​អ័ក្ស​ផ្លូវ​នីមួយៗ​នៅ​ទូទាំង​ខេត្ត​កណ្ដាល​។ …

សុទ្ធ គឹមសឿន
https://bit.ly/2Q1Vdgt