មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធ​បុប្ផា​ទទួល​បាន​៦.៥​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​ការ​លក់​ព្រះរាជ​តំណាក់​ដែល​បរិច្ចាគ​ដោយ​ព្រះរាជ​វង្ស​

​មន្ទីរពេទ្យ​កុមារ​គន្ធ​បុប្ផា​បាន​លក់​ព្រះរាជ​តំណាក់​ក្នុង​ខេត្តកោះកុង​ទៅ​ឱ្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​តម្លៃ​៦.៥​លាន​ ដុល្លារ​ដែល​ជា​អំណោយ​បរិច្ចាគ​ពី​ព្រះមហាក្សត្រ​និង​ព្រះ​មហាក្សត្រី​ក្នុង​ខែតុលា​កាលពី​ឆ្នាំ​មុន​។​ …

ឃី សុវុឌ្ឍី និងPeter Ford
https://www.cambodiadaily.com/news/kantha-bopha-nets-millions-111015/