ការ​ទុក​ឲ្យ​ស្ត្រី​នៅ​ក្រៅ​កម្លាំង​ពលកម្ម​ គឺ​មិន​មាន​ប្រយោជន៍​ខាង​សេដ្ឋកិច្ច​

នៅស​ប្តា​ហ៍​នេះ​ លក្ស្មី​ ពូ​រី​ បាន​ប្រាប់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ថា​ សមភាព​យេ​ន​ឌ័​រ​ គឺជា​ “​គម្រោង​ដ៏​ធំ​បំផុតរបស់​មនុស្សជាតិ​”​ ។​ ពូ​រី​ នាយក​ប្រតិបត្តិ​រង​នៃ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​សម្រាប់​ស្ត្រី​ ចង់​សម្រេច​កម្មវិធី​ “​ភព​ផែនដី​៥០-៥០”​ នៅ​ត្រឹម​ឆ្នាំ​២០៣០​។​

​នៅ​ពេល​និយាយ​ដល់​កន្លែងធ្វើការ​ ឱកាស​ការងារ​ដោយ​ស្មើភាព​ គឺ​មិនមែន​គ្រាន់តែ​ជា​អត្ថប្រយោជន៍​របស់​ស្ត្រី​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ​។​ ការ​សិក្សា​ជា​ច្រើន​បង្ហាញ​ថា​ ការ​អនុវត្ត​មាន​លក្ខណៈ​រើសអើង​ ដែល​ទុក​ឲ្យ​ស្ត្រី​នៅ​ក្រៅ​កម្លាំង​ពលកម្ម​ គឺ​មិន​ត្រឹមតែ​ជា​រឿង​អយុត្តិធម៌​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ​ ប៉ុន្តែ​ក៏​មិន​មាន​ប្រយោជន៍​ខាង​សេដ្ឋកិច្ច​ផង​ដែរ​។​…​

Thomas K. Grose
http://n.pr/1CfvrKL