ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​គ្រោង​នឹង​ធ្វើ​បាតុកម្ម​សិទ្ធិ​មនុស្ស​

​សហគមន៍​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ ដើម្បី​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ និង​អភិវឌ្ឍន៍​ បាន​ប្រកាស​ថា​ ខ្លួន​គ្រោង​នឹង​ធ្វើការ​ជួបជុំ​នៅ​ក្នុង​ខេត្តសៀមរាប​ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ទិវា​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​ខែ​ក្រោយ​នេះ​។​ …​

រស់ ចាន់វាសនា
http://www.khmertimeskh.com/5089553/khmer-krom-plan-human-rights-rally/