អាហារព្យាបាលកុមារត្រូវបានផលិត

​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ និង​អង្គការ​ Unicef​ កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន​ចេញផ្សាយ​ពី​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ស្តី​ពី​អាហារ​ព្យាបាល​ផលិត​ក្នុងស្រុក​ ដើម្បី​ព្យាបាល​កុមារ​ខ្វះ​អាហារូបត្ថម្ភ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ស្រួច​ស្រាវ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​នេះ​។​ …​

Yesenia Amaro
http://www.phnompenhpost.com/national/kids-supplement-results-mixed