ការនាំ​ចេញ​ទៅ​ជប៉ុន ​របស់​កម្ពុជា ​បង្ហាញ​ពី​កំណើន​ខ្ពស់​នៅ​ឆមាស​ទី​ ១

ទឹកប្រាក់​នៃ​ការនាំចេញ​របស់​កម្ពុជា​ទៅ​ទីផ្សារ​ប្រទេស​ជប៉ុន​បាន​បង្ហាញ​ពី​​កំណើន​ខ្ពស់​ឡើង​វិញ​នៅ​ឆមាស​ទី​ ១ ​ឆ្នាំ​នេះ បន្ទាប់ពី​មាន​ការថមថយ​គួរ​ឲ្យ​កត់សម្គាល់​កាលពី​ឆ្នាំ​មុន​។ នេះ​បើ​យោង​តាម​ទិន្នន័យ​ថ្មី​មួយ​បាន​ពី​អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្រៅប្រទេស​ជប៉ុន (JETRO)​។ ​ទិន្នន័យ JETRO បាន​បង្ហាញ​ថា​កម្ពុជា​បាន​នាំចេញ​​ទំនិញ​ទៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​មាន​តម្លៃ​ជា​ទឹកប្រាក់ ៧០៥ លាន​ដុល្លារ​នៅ​ឆមាស​ទី​ ១ ឆ្នាំ​នេះ​កើនឡើង ១៩ ភាគរយ​ពី​រយៈពេល​ដូច​គ្នា​ឆ្នាំ​មុន​។ …

ហ៊ គីមសាយ
https://www.phnompenhpost.com/business/kingdom-exports-japan-regain-double-digit-growth