កម្ពុជា​ឡើង ១ ពិន្ទុ ទាក់ទង​នឹង​អ្នកមាន​ទេព​កោសល្យ

កម្ពុជា​បាន​រំកិល​​ចំណាត់​ថ្នាក់​​មួយ​ពិន្ទុ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​​សម្រាប់​​ការ​ទាក់ទាញ​ និង​​ការ​កើន​ឡើង​អ្នក​មាន​ទេពកោសល្យ ​ខណៈ​របាយ​ការណ៍​នៃ​សន្ទស្សន៍​សមត្ថភាព​ប្រកួត​ប្រជែង​អ្នក​មាន​​ទេពកោសល្យ​ពិភព​លោក (GTCI)​ ​ឆ្នាំ ​២០១៩ ​ចេញ​ផ្សាយ​​នៅ​សប្ដាហ៍​នេះ បាន​ផ្ដល់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​ដល់​​ប្រទេស ​កម្ពុជា ១០៧ ​ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស ​១២៥​។​ …

ហ៊ គឹមសាយ
https://bit.ly/2RLN8kS