កម្ពុជា​ប្តេជ្ញា​ពង្រីក​ទំនាក់ទំនង​ទ្វេភាគី​ជាមួយ​កាហ្សាក់ស្ថាន​ ដើម្បី​ផលប្រយោជន៍​នៃ​ប្រទេស​ទាំង​ ២

កម្ពុជា​ប្រកាស​ប្តេជ្ញា​ពង្រីក​បន្ថែម​នូវ​ទំនាក់ទំនង​ទ្វេភាគី​ជាមួយ​ប្រទេស​កាហ្សាក់ស្ថាន ដើម្បី​បម្រើ​ផលប្រយោជន៍​ទៅវិញទៅមក​របស់​ប្រជាជន​នៃ​ប្រទេស​ទាំង​ ២ ព្រមទាំង​ប្តេជ្ញា​ចំពោះ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​នៃ​សន្និសីទ​ស្តីពី​អន្តរកម្ម និង​វិធាន​ការកសាង​ទំនុកចិត្ត​នៅ​អាស៊ី​ (CICA)​។ …

រី សុចាន់
https://www.postkhmer.com/national/2021-10-13-0915-224999.html