វីរុស​កូវីដ​-១៩ ​បំប្លែង​ដែលតាបាន​ឆ្លង​ចូល​ ២៣ ​រាជធានី-ខេត្ត

ក្រសួង​សុខាភិបាល​បាន​ប្រកាស​ឱ្យដឹងថា នៅ​ថ្ងៃទី​ ២៤ ខែសីហា វីរុស​កូវីដ​ ១៩ ​បំប្លែង​ថ្មី​ប្រភេទ​ដែលតា​បាន​ឆ្លង​រីករាលដាល​ក្នុង ២៣ ​រាជធានី-ខេត្តហើយ និង​បាន​រកឃើញ​អ្នកជំងឺ​ប្រភេទ​នេះ​សរុប​ជាង ​១ ០០០ ​នាក់ ភាគច្រើន រកឃើញ​នៅ​ភ្នំពេញ​។ …

មុំ គន្ធា
https://www.postkhmer.com/national/2021-08-26-1023-222371.html