កម្ពុជា​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​កិច្ចប្រជុំ​ធនាគារ​អាស៊ាន​​ នៅ​ខែ​នេះ

កម្ពុជា​នឹងធ្វើ​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​សន្និបាត​ធនាគារ​អាស៊ាន​លើក​ទី​ ២២ និង​កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សា​ធនាគារ​អាស៊ាន​លើក​ទី​ ៤៩ ក្នុង​គោលបំណង​ដើម្បី​ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រិតិបត្តិការ​ក្នុង​វិស័យ​ធនាគារ​ជាមួយ​បណ្តាញ​សមាជិក ASEAN​។ នេះ​បើតាម​ប្រធាន​សមាគម​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​។ កិច្ចប្រជុំ​នេះ​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃទី​ ២៥ ដល់​ថ្ងៃទី​ ២៧ ខែ​ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​ ២០១៩ ដោយមាន​ការចូលរួម​ពី​វិនិយោគិន និង​អ្នក​ក្នុង​វិស័យ​ធនាគារ​ជាង​ ៤០០ ​នាក់​។ កិច្ចប្រជុំ​នេះ​ត្រូវបាន​រៀបចំ​ដោយ​សមាគម​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា​ (ABC)​។ …

ធូ វិរៈ
https://bit.ly/2CAZum1