កម្ពុជា​ និង​ ថៃ​ គ្រោង​នឹង​ពង្រឹង​ទំនាក់ទំនង​ក្នុង​វិស័យ​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​

​កម្ពុជា​ និង​ថៃ​កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន​ព្រមព្រៀង​គ្នា​ក្នុង​ការ​ពង្រឹង​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​បន្ថែម​ទៀត​លើ​វិស័យ​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​។​​ …

Manoj Mathew
https://www.khmertimeskh.com/501336647/kingdom-thailand-to-strengthen-ties-in-vocational-training/