ក្រសួង​ ជូនដំណឹង​ពី​ភាព​អាច​ប្រែប្រួល​តម្លៃ​ប្រេងសាំង

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ភាពតានតឹង​ជា​អន្តរជាតិ​រវាង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​អ៊ីរ៉ង់​ដែលជា​ប្រទេស​ផលិត​ប្រេង​ធំ​មួយ​ក្នុង​ពិភពលោក​អាច​នឹង​ធ្វើឲ្យ​តម្លៃ​ប្រេង​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន​ការប្រែប្រួល​ដែល​មិនអាច​ព្យាករ​បាន​។ លិខិត​របស់​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ដែល​បាន​ជូនដំណឹង​ទៅ​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​ទាំងអស់​នៅ​កម្ពុជា​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​បាន​ឲ្យ​ដឹងថា យោង​ទៅលើ​ស្ថានភាព​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ​បច្ចុប្បន្ន តម្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ​អាច​មាន​ការប្រែប្រួល​មិន​អាច​ព្យាករ​បាន​។ …

ហ៊ឹន ពិសី
https://bit.ly/39UzyB5