កង្វះ​ទុន​ នៅតែ​ជា​បញ្ហា​ប្រឈម​នៃ​វិស័យ​ស្រូវ​អង្ករ

កង្វះ​ទុន​ក្នុង​វិស័យ​ស្រូវ​អង្ករ​នៅតែ​ជា​បញ្ហា​ប្រឈម​ដែល​ត្រូវបាន​វិស័យ​នេះ​លើកឡើង​ជា​ញឹកញាប់​អស់​រយៈពេល​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​មក​ហើយ បើ​ទោះបី​ជា​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​ (RDB) គ្រប់គ្រង​ដោយ​បាន​បញ្ចេញ​កម្ចី​សម្រាប់​គាំទ្រ​ដល់​វិស័យនេះ​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​មកហើយ​ក្តី​។​ អ្នក​នៅក្នុង​វិស័យនេះ​តែង​ស្តីបន្ទោស​លើក​ង្វះ​ទុន​ថា​បាន​រារាំង​ដល់​កំណើន​នាំចេញ​អង្ករ​របស់​កម្ពុជា​អស់​រយៈពេល​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​មក​ដល់​នឹង​ពេលនេះ​។​ …

ហ៊ឹន ពិសី
https://bit.ly/2pSFtEw