កូរ៉េ និងវិនិយោគិនកម្ពុជានឹងរួមគ្នាបង្កើតផ្សារទំនើបមួយនៅភ្នំពេញ

ប្រទេស​កូរ៉េ​កំពុង​ចូលរួម​ជាមួយ​វិនិយោគិន​កម្ពុជា ​ដើម្បី​បង្កើត​ផ្សារ​ទំនើប​លំដាប់​អន្តរជាតិ​ធំ​បំផុត​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​របៀប​រស់នៅ​ដ៏​ទំនើប​របស់​ប្រជាជននៅក្នុងរាជធានី​។​ …​

លឹម ណារី
http://www.akp.gov.kh/?p=106861