កូរ៉េចែករំលែកចំណេះដឹងអាកាសចរណ៍ជាមួយកម្ពុជា

ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល ទាមទារការត្រួតពិនិត្យស្មុគស្មាញទាំងក្នុងកត្តាយន្តហោះ និងកត្តាខាងក្រៅ។ ការគំរាមកំហែងមានចច្រើនប្រភេទខុសៗគ្នា រួមមាន ការផ្តល់ព័ត៌មានរអាក់រអួល, វត្ថុនានាដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសផ្សេង, រន្ទះបាញ់ និងហ្វូងសត្វបក្សី។ ហានិភ័យ គឺជាពិសេសមានច្រើន នៅពេលដែលយន្តហោះហោះចេញពីដី និងនៅពេលចុះចត។ ការងារនៃក្រុមអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហានិភ័យទាំងនេះ គឺពិតជាសំខាន់ណាស់ ដែលការងារនេះអាចធ្វើឱ្យការភាពខុសគ្នារវាងការស្លាប់ និងរស់រានមានជីវិត។ …

Jung Min-ho
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2016/09/116_214001.html