ប្រទេស​កូរ៉េ​ នឹង​វិនិយោគ​ប្រាក់​៤​លាន​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ ដើម្បី​ស្តារ​ប្រាសាទ​កម្ពុជា​

​ប្រទេស​កូរ៉េ​នឹង​ប្រើប្រាស់​ជំនួយ​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្លូវការ​របស់​ខ្លួន​សម្រាប់​ ការ​អភិរក្ស​ និង​ការ​ស្តារ​ឡើង​វិញ​នូវ​សម្បត្តិ​​វប្បធម៌​បរទេស​ជា​លើក​ទី​១​ ក្នុង​គោលបំណង​ស្តារ​ប្រាសាទ​បុរាណ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​

​យោង​ទៅ​តាម​រដ្ឋបាល​បេ​តិក​ភណ្ឌ​វប្បធម៌​ និង​ទីភ្នាក់ងារ​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​កូរ៉េ​ (KOICA)​ ប្រទេស​កូរ៉េ​នឹង​វិនិយោគ​ទឹកប្រាក់​ចំនួន​ ៤​លាន​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ ក្រោម​គម្រោង​ជំនួយ​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្លូវការ​ សម្រាប់​ប្រាស​ទ​ព្រះ​ពិធុ​ នៅ​ក្នុង​តំបន់​អង្គរធំ​ នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ សម្រាប់​រយៈពេល​ ៣៦​ខែ​ រហូត​ដល់​ឆ្នាំ​២០១៧​។​…

Kwon Mee-yoo
http://bit.ly/1y7tTTd