អាជ្ញាធរ​ខេត្តក្រចេះ​ប្រាប់​អ្នកស្រុក​ឱ្យ​រើរ​ចេញពី​ដី​សម្បទាន​

​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ អាជ្ញាធរ​ខេត្តក្រចេះ​បាន​ចេញ​ឱសានវាទ​ទៅ​កាន់​អ្នកស្រុក​ចំនួន​១០០​គ្រួសារ​ ដែល​កំពុង​រស់នៅ​ក្នុងភូមិ​ដំរី​ផុង​ សង្កាត់​ឆ្លូង​ ឱ្យធ្វើ​ការ​ផ្លាស់​ទី​ឬ​ត្រូវ​ប្រឈម​ចំពោះ​មុខ​ច្បាប់​។​ …

គង់ មេត្តា
http://www.phnompenhpost.com/national/kratie-authorities-tell-families-get-land