ពលរដ្ឋ​លើក​គ្នា​មក​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​ឲ្យ​ពន្លឿន​រឿង​ក្តី​ជាមួយ​ភាគី ជា សារ៉ុម

ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​ទំនាស់​ដីធ្លី​រ៉ាំរ៉ៃ​ជាមួយ​អ្នក​ស្រី ជា សារ៉ុម នៅ​ភូមិ​រោងចក្រ ខណ្ឌ​សែន​សុខ ប្រមាណ​៤០​នាក់​តំណាង​ឲ្យ​១៦៣​គ្រួសារ​បាន​នាំ​គ្នា​ឡើង​មក​ប្តឹង​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​ឲ្យ​ជួយ​អន្តរាគមន៍​ពន្លឿន​រឿង​ក្តី​ពួក​គាត់​នៅ​សាលា​ដំបូង​រាជធានី​ឲ្យ​បាន​ឆាប់ ខណៈ​រឿង​នេះ​តុលាការ​គ្រោង​បើក​សវនាការ​ពីថ្ងៃ​ពុធ​តែ​ត្រូវ​អ្នក​ស្រី ជា សារ៉ុម សុំ​ពន្យារ​ព្រោះ​គាត់​មាន​ជំងឺ​លើស​ឈាម ប៉ុន្តែ​គាត់​ត្រូវ​គេ​ឃើញ​នៅ​កន្លែង​ដី​ទំនាស់​ដោយ​ប៉ះ​ពាក្យ​សម្តី​គ្នា​ជាមួយ​ភាគី​ទំនាស់​ទៅ​វិញ។ …

គឹម សារុំ
http://bit.ly/1ypV5pV