​ចំនួន​អ្នក​ស្លាប់​ដោយសារ​គ្រាប់​មីន​ធ្លាក់​ចុះ​

អាជ្ញាធរ​មីន​កម្ពុជា​បាន​និយាយ​នៅ​ក្នុង​របាយការណ៍​មួយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ថា​ មនុស្ស​ចំនួន​ ២៦​ នាក់​បាន​ស្លាប់​ និង​រង​របួស​ដោយសារ​គ្រាប់​មីន​ និង​យុទ្ធភណ្ឌ​មិន​ទាន់​ផ្ទុះ​ក្នុង​រយៈពេល​ ៤​ ខែ​ដើមឆ្នាំ​នេះ​។​ …

ឃុត សុភចរិយា
https://www.phnompenhpost.com/national/landmine-fatalities-drop