ច្បាប់​ស្តី​ពី​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ថ្មី​ត្រូវ​បាន​អំពាវនាវ​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​អា​ដ​ហុ​ក​

ជាមួយនឹង​ការ​រឹត​បន្តឹង​លើ​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​អា​ដ​ហុ​ក​ អង្គការ​ដែល​គាំទ្រ​រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​អំពាវនាវ​ឱ្យ​មានការ​ប្រើ​ច្បាប់​ស្តី​ពី​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ថ្មី​ដែល​បាន​អនុម័ត​ដើម្បី​ដាក់ទោស​ដល់​អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស​និង​អង្គការ​ដទៃ​ទៀត​ក្នុង​រឿងអាស្រូវ​ស្រី​កំណាន់​លោក​កឹ​ម​សុខា​ ដែល​រឿង​នេះ​អាច​នឹង​ប្រើប្រាស់​ដើម្បី​បិទ​ក្រុម​អង្គការ​សង្គម​សីុ​វិល​។​ …​

Shaun Turton និង ម៉ិច ដារ៉ា
http://www.phnompenhpost.com/national/lango-looming-adhoc-rearview