ប្រធានាធិបតីឡាវមកកម្ពុជាសម្រាប់ទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ

លោក​ ជុំ​ម៉ា​លី​ សា​យ៉ា​សន​ ប្រធានាធិបតី​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ប្រជាជន​ឡាវ​ កំពុង​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​ផ្លូវ​រដ្ឋ​រយៈពេល​២​ថ្ងៃ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ចាប់ផ្តើម​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​។​…​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន The Cambodia Herald​
http://thecambodiaherald.com/cambodia/lao-president-in-cambodia-for-state-visit-8239