ប្រធានាធិបតី​ឡាវ​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កម្ពុ​ជាស​ប្តា​ហ៍​ក្រោយ​

ប្រធានាធិបតី​ឡាវ​ លោក​ ជុំ​ម៉ា​លី​ សា​យ៉ា​សន​ នឹង​ទស្សនកិច្ច​មក​កាន់​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៦​ និង​ ២៧​ ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ទំនាក់ទំនង​ទ្វេភាគី​ និង​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ យោង​តាម​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​ពី​ក្រសួងការបរទេស​កម្ពុជា​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​។​ …​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន Xinhuanet
http://news.xinhuanet.com/english/2015-02/20/c_134008314.htm