កម្ពុជានឹង​រៀបចំ​សមយុទ្ធ​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​ ដើម្បី​សង្គ្រោះ​មនុស្ស​ពី​គ្រោះ​មហន្តរាយ

ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ​ នឹង​រៀបចំ​សមយុទ្ធ​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​ផ្នែក​សង្គ្រោះ​មនុស្ស​ពី​គ្រោះ​មហន្តរាយ​ ដែល​អាចកើតឡើង​ជាយថា​ហេតុ​ណាមួយ ​ឬដោយគ្រោះ​​ធម្មជាតិ​ ជាមួយ​ប្រទេស​ជិតខាង​នាពេល​ខាងមុខ​នេះ។ នេះ​បើ​យោងតាម ​មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ។ …

ម៉ិច ដារ៉ា
https://bit.ly/2Ku7icG