ភាពស៊ាំ​ថ្មី​​​បំផុត​​​ទៅ​​​នឹង​ថ្នាំព្យាបាល​ជំងឺគ្រុន​​​ចាញ់​​​​ ធ្វើឱ្យ​មានក្តី​​​បារម្ភជា​​​ថ្មី​​​

ការ​សិក្សា​ថ្មី​​ដោយ​​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​សុខាភិ បាល​​​(NIH)​សហរដ្ឋអាមេរិក​​​បាន​បញ្ជាក់​ថា មាន​ភាព​ស៊ាំ​​​កើន​ឡើង​​ចំពោះ​​​ថ្នាំ​មួយប្រភេទ ​ក្នុង​ចំណោម​ថ្នាំ​សំខាន់ៗ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ​នឹង​​ជំងឺ​ គ្រុន​ចាញ់​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ជា​ ស្ថានភាពមួយ​​ទំនងកាន់​តែ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ទៅ​​ ហើយ​​ដែល​អាច​ឈាន​ទៅរក​ករណី​កើត​ ជំងឺ​គ្រុន​ចាញ់​កើន​ឡើង​​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ខាង​មុខ​នេះ​។ …

ហ្សមប៊រ ភីធឺរ៍
http://www.cambodiadailykhmer.com/news/29473/