ច្បាប់រារាំងពលករចំណាកស្រុកពីការបោះឆ្នោត

​បន្ទាប់​ពី​កិច្ចប្រជុំ​មួយ​កាលពី​ម្សិលមិញ​ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​ពលករ​ចំណាកស្រុក​នៅ​ក្នុង​ការ​បោះ​ឆ្នោតជាតិ​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​បាន​លើកឡើង​ថា ​ច្បាប់​បច្ចុប្បន្ន​ហាមប្រាម​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ និង​បោះ​ឆ្នោត​ក្រៅប្រទេស។​ …​

ឃី សុវុឌ្ឍី
http://www.khmertimeskh.com/5076540/law-blocks-migrant-workers-voting/