តំណាងរាស្ត្រ​ជម្រុញ​ការ​បង្កើន​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ដើម្បី​ជៀសវាង​ពលកម្ម​នេសាទ​ដោយ​បង្ខំ​

តំណាងរាស្ត្រ ​មួយ​រូប​ បានឱ្យ​ដឹង​ថា​ អាជ្ញាធរ​កម្ពុជា​ត្រូវ​សហការ​ជាមួយនឹង​ប្រទេស​ថៃ​ ដើម្បី​កំណែ​ទម្រង់ការ​អនុវត្ត​នេសាទ​ខុសច្បាប់​នៅ​ទីនោះ​។​…

​តំណាងរាស្ត្រ​រូប​នោះ​បន្ត​ទៀត​ថា​ រដ្ឋាភិបាល​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​ប្រទេស​ថៃ​ “​មិន​ទាន់​បាន​និយាយ​ឱ្យ​ប្រាកដប្រជា​ពី​ការ​ដាក់​លក្ខខណ្ឌ​តឹង​រឹង​”​ លើ​ការ​អនុវត្ត​ពលកម្ម​នៅឡើយ​ទេ​។​ “​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​នេះ​ ទំនងជា​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​មួយ​ករណី​ម្តងៗ​ …​ ជៀស​ជាង​ជាមួយនឹង​គោលនយោបាយ​ជាក់លាក់​”​។​…​

ម៉ែន គឹមសេង
http://www.voacambodia.com/content/lawmaker-urges-more-cooperation-to-prevent-force-fishing-labor/2850581.html