គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជាធិបតេយ្យ​ធ្វើ​សមាជ​លើកទីពីរ

អ្នកគាំទ្រ​ប្រមាណ​៥​ ០០០​នាក់​បាន​បង្ហាញខ្លួន​ក្នុង​សមាជ​លើកទីពីររបស់​គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅរាជធានីភ្នំពេញ កាលពី​ម្សិលមិញ​ ។​ …​

ម៉ិច ដារ៉ា
http://www.phnompenhpost.com/national/league-democracy-party-holds-congress