ម​.​ស​.​ម​.​ក​ ៖​ ក្របខ័ណ្ឌ​ច្បាប់​មិន​ត្រូវ​នឹង​បទដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​ពេញលេញ​

​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​ (​ម​.​ស​.​ម​.​ក​)​ បាន​និយាយ​ថា​ បទ​ប្បញ្ញត្តិ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​ច្បាប់​របស់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​មិន​គោរព​បាន​ពេញលេញ​តាម​ស្តង់ដារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អន្តរជាតិ​ និង​សេរីភាព​ជា​មូលដ្ឋាន​ឡើយ​។​ អត្ថបទ​ពិនិត្យ​ច្បាប់​ “​ការ​ការពារ​សេរីភាព​មូលដ្ឋាន​៖​ ការ​ពិនិត្យ​មើលទៅ​លើ​ច្បាប់​ជាតិ​ និង​ការ​អនុវត្ត​ស្រប​តាម​ច្បាប់​អន្ដរជាតិ​”​ ដែល​បាន​ចេញផ្សាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ គឺ​ផ្តោត​ទៅ​លើ​​ការ​ពិនិត្យ​ទៅ​លើ​ច្បាប់​សំខាន់​មួយ​ចំនួន​ដែល​មានការ​រឹតត្បិត​មិន​សម​ស្រប​ទៅ​លើ​សិទ្ធិ​សេរីភាព​មូលដ្ឋាន​។​ …​

តាំង វីដា
https://www.khmertimeskh.com/50685777/legal-framework-not-fully-compliant-with-international-standards-cchr