គម្រោង​ស្តារ​ និង​ពង្រឹង​ជីវភាព​អ្នក​រង​ផលប៉ះពាល់​ពី​ជំងឺ​កូវីដ​ក្នុង​ខេត្ត​ចំនួន​ ២ ​ត្រូវបាន​អនុវត្

គម្រោង​ស្តីពី​ការស្តារ និង​ពង្រឹង​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​សហគមន៍​ជនបទ​ដែល​រង​ផលប៉ះពាល់​ពី​ជំងឺ​កូវីដ​ ១៩ នៅ​កម្ពុជា​ដែល​ផ្តល់​ការគាំទ្រ​ដល់​អ្នកទទួលផល​ប្រមាណ​ជិត​ ១ ​ម៉ឺន​នាក់​ ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប និង​ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ​ត្រូវ​បាន​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​អនុវត្ត​គម្រោង​នេះ​ពី​ម្សិលមិញ​រវាង​ក្រសួង​កសិកម្ម​ និង​អង្គការ​ស្បៀង​ និង​កសិកម្ម​នៃ​សហប្រជាជាតិ​។ …

មុំ គន្ធា
https://bit.ly/3jVhCeS