ផលិតផលក្នុងស្រុកទទួលបានការជំរុញពីក្រសួង

ក្រសួង​ចំនួន​បួន​កំពុង​ជំរុញ​អ្នក​ផលិត​ក្នុងស្រុក​ ជា​ពិសេស​សហគ្រាស​ខ្នាត​តូច​ និង​មធ្យម​ ឲ្យ​លើកកំពស់​គុណភាព​ ស្តង់ដារ​ និង​ការ​វេច​ខ្ចប់​របស់​ពួក​គេ​ និង​ផ្តល់​ស្លាក​ត្រឹមត្រូវ​ដល់​ផលិតផល​ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ផលិតផល​ក្នុងស្រុក​កាន់តែ​មាន​ភាព​ទាក់ទាញ​ទៅ​នឹង​ផ្សារ​ទំនើប​ ភោជនីយដ្ឋាន​ និង​សណ្ឋាគារ​ និង​ដើម្បី​បង្កើន​ការ​ទទួលស្គាល់​ផលិតផល​កម្ពុជា​ក្នុង​ចំណោម​អតិថិជន​ក្នុងស្រុក​ និង​បរទេស​។​​ …

សុខ ច័ន្ទ
http://www.khmertimeskh.com/5079195/local-products-get-ministries-boost/