ការប្រើប្រាស់មូលនិធិស្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅទាប

មូលនិធិ​ស្រោចស្រង់​ស្រូវ​ផ្តល់​ដោយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ ២៧​ លាន​ដុល្លារ​ ដែល​បាន​ប្រកាស​កាលពី​ខែ​មុន​ចំ​ពេល​ដែល​មាន​បណ្តឹង​ជា​ច្រើន​ពី​ក្រុម​កសិករ​ និង​រោង​ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ​អំពី​តម្លៃ​ប្រកួតប្រជែង​ទាប​ និង​សមត្ថភាព​ផ្ទុកស្រូវ​នៅ​មាន​កម្រិត​ដែល​បាន​កំពុង​ធ្វើ​ឱ្យ​តម្លៃ​ស្រូវ​កាន់តែ​ធ្លាក់​ចុះ​ ត្រូវ​បាន​រោង​កិនស្រូវ​ចំនួន​តិច​តួ​ប​បំផុត​ដែល​បាន​ទទួល​មូលនិធិ​នេះ​។​ …​

សុខ ចាន់
http://www.khmertimeskh.com/news/31195/low-uptake-of-gov---t-rice-fund/