លោក​ លី​ ធុ​ជ​ ថ្លែងអំណរគុណ​ចំពោះ​ UN-ESCAP​ ដែល​បាន​ជួយ​កម្ពុជា​រៀបចំសេចក្តី​ព្រាង​នូវ​គោលនយោបាយ​ជាតិ​ស្តី​ពី​សកម្មភាព​មីន​

​លោក​ទេស​រដ្ឋមន្ត្រី​ លី​ ធុ​ជ​ ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​អេ​ស្កា​ប់​ និង​ជា​អនុប្រធាន​ទី​១​ អាជ្ញាធរ​មីន​បាន​អរគុណ​ចំពោះ​ UN-ESCAP​ ដែល​បាន​ជួយ​ដល់​កម្ពុជា​រៀបចំសេចក្តី​ព្រាង​នូវ​គោលនយោបាយ​ជាតិ​ស្តី​ពី​សកម្មភាព​មីន​ ដែល​វា​ជា​លើក​ដំបូង​ដែល​ UN-ESCAP​ បាន​ចូលរួម​ក្នុង​កិច្ចការ​សកម្មភាព​មីន​។​ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://tinyurl.com/syurn8tz