ករណី​ជំងឺគ្រុនចាញ់​មានការ​ធ្លាក់​ចុះ​

​មន្ត្រី​មក​ពី​ក្រសួងសុខាភិបាល​បានឱ្យ​ដឹង​ថា​ ចំនួន​ករណី​ជំងឺគ្រុនចាញ់​មាន​ភាព​ប្រហាក់ប្រហែល​គ្នា​នឹង​ឆ្នាំ​ ២០១៧​ ក៏​ដូច​ជា​នៅ​ក្នុង​ ២០១៦​ ដែរ​។​ ក្រុម​អាជ្ញាធរ​បាន​រាយការណ៍​ថា​ មាន​ករណី​ស្លាប់​ដោយ​ជំងឺគ្រុនចាញ់​ចំនួន​មួយ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ​ ប៉ុ​ន្តែ​ពួក​​គេ​នៅ​តែ​អំពាវនាវ​ដល់​ប្រជាជន​ នូវ​រាល់​វិធានការ​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន​ ដើម្បី​បង្ការ​ជំងឺ​នេះ​។​ …​

មុំ គន្ធា
http://www.khmertimeskh.com/5099377/malaria-cases-decline/