ផែនការមេ​សម្រាប់​ទីក្រុង​រាម​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​

​ក្រុមហ៊ុន​ ​ Canopy​ Sands​ Development​ Co​ Ltd​ ជា​សមាជិក​ក្រុមហ៊ុន​ Prince​ Holding​ Group​ ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ធំ​ជាងគេ​ និង​រីក​ចម្រើន​ជាងគេ​នៅ​កម្ពុជា​ទទួល​បានការ​អនុម័ត​ផែនការមេ​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​ទីក្រុង​រាម​ខេត្ត​ព្រះ​សីហ​នុ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ ១៦​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។​ …​

ម៉ៃ គុណមករា
https://www.phnompenhpost.com/business/master-plan-ream-city-given-nod