គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​តែ​ជំរុញ​ការ​ផ្តល់​ឥណទាន​ ទោះបី​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​ ១៩​ កំពុង​រីក​រាលដាល​ខ្លាំង​ក៏​ដោយ​

សមាគម​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ (CMA)​ ជំរុញ​ឱ្យ​សមាជិក​របស់​ខ្លួន​បញ្ចេញ​ឥណទាន​ឱ្យ​បាន​កាន់តែ​ច្រើន​ទៅ​អតិថិជន​ ខណៈ​ការ​រីក​រាលដាល​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​ ១៩​ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍​ ២០​ កុម្ភៈ​ កំពុង​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​យ៉ាងច្រើន​ដល់​គ្រប់​អាជីវកម្ម​ ពិសេស​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ និង​ក្រុង​តា​ខ្មៅ​។​ …

ហ៊ឹន ពិសី
https://bit.ly/3eKIw7o