រោង​ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ​បាន​អត្ថប្រយោជន៍តិច​ពីមូលនិធិ​កម្ចី​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់

រោង​ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​ប្រាក់​ប្រមាណ​តែ​មួយ​ភាគ​បួន​ប៉ុណ្ណោះ​ នៃ​មូលនិធិ​កម្ចី​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់​ដែល​មាន​ប្រាក់​២៧​លាន​ដុល្លារ​ ដើម្បី​រក្សា​ស្ថិរភាព​នៃ​តម្លៃ​ស្រូវ​ ហើយ​បាន​ដាក់​ការ​ស្តីបន្ទោស​ចំពោះ​ការ​យឺត​យាវ​ក្នុង​ការ​ជួយ​សង្គ្រោះ​។​ …​

ស៊ុំ ម៉ាណែត
http://www.khmertimeskh.com/news/37927/millers-shun-rice-crisis-loan-fund/