លោក​ ហេង​ សួរ​៖​ TVET​ ជា​ស្ពាន​ចម្លង​សម្រាប់​យុវជន​ដែល​ពុំ​មាន​លទ្ធភាព​បន្ត​ការ​សិក្សា​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ​

​លោក​ ហេង​ សួរ​ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន​ថ្លែង​ថា​ ការ​សិក្សា​លើ​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​ និង​បច្ចេកទេស​ (TVET​ )​ គឺជា​ស្ពាន​ចម្លង​ដើម្បី​ឱ្យ​យុវជន​ចាប់​បាន​ជំនាញ​សាមញ្ញ​ដោយ​ការ​សិក្សា​លើ​ជំនាញ​នោះ​ អាច​យក​បូក​បន្ត​គ្នា​ ក្លាយជា​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​សម្រាប់​យុវជន​ យក​ទៅ​សិក្សា​បន្ត​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ​។​ …​

វណ្ណ សុជាតា
https://www.postkhmer.com/national/2024-2-25-173-258689