រដ្ឋមន្រ្តីដោះស្រាយបញ្ហាដួលសន្លប់របស់រោងចក្រ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារកាលពីម្សិលមិញបានព្រមានម្ចាស់រោងចក្រនៅទូទាំងប្រទេសថា ពួកគេនឹងប្រឈមមុខនឹងសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ ប្រសិនបើក្រុមកម្មករជាច្រើនបានដួលសន្លប់ក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការនៅក្នុងសហគ្រាសរបស់ពួកគេ។ …

មុំ គន្ធា
http://www.khmertimeskh.com/5094787/minister-tackles-factory-faintings/