រដ្ឋមន្ត្រី​ជម្រុញ​ឱ្យ​បន្ថែម​ការ​ជួយ​ដល់​អ្នក​ញៀន​ថ្មាំ​

​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ លោក​ ស​ ខេ​ង​ បាន​ព្រមាន​ពី​ចំនួន​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ថ្នាំ​ញៀន​នៅ​កម្ពុជា​ដែល​បាន​កើន​ដល់​ ២០,០០០​ នាក់​ ហើយ​លោក​ក៏​បាន​ជម្រុញ​ឱ្យ​អាជ្ញាធរ​ទាំងឡាយ​ធ្វើ​ការងារ​បន្ថែម​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នេះ​។​ …​

វ៉ែន រដ្ឋាវង្ស
http://www.khmertimeskh.com/news/36579/minister-urges-more-help-for-addicts/