ក្រសួង និងស្ថាប័ននានាគាំទ្រ ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដើម្បីធានាថាមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់សម្រាប់តំណែងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូល

ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីនិងបុគ្គលិកនៃក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ រដ្ឋបាលខេត្តក្រុង ស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជា កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ សមាគមនិងអង្គការព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ និងព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទបានផ្ញើញត្តិរបស់ពួកគេដោយសម្តែងការគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើម ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ស្តីពីសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់មេដឹកនាំកំពូល។ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/3AqfH8O