ក្រសួង​កំណត់​តម្លៃ​ថ្មី​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ក្រសួង​សាធារណការ​សម្រេច​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ស្ទើរតែ​ ៥០ ​ភាគរយ​សម្រាប់​សេវា​សាធារណៈ​ផ្នែក​ដឹកជញ្ជូន​ផ្លូវ​គោក​ឲ្យ​​ថោក​ជាង​មុន​ រួម​មាន​ការ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​បើកបរ​រថយន្ត​ពន្យារ និង​ត្រួត​ពិនិត្យ​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស​ដែល​ការ​កែប្រែ​តម្លៃ​នេះ​មាន​ការ​សាទរ ​ពី​សង្គម​ស៊ីវិល​តែ​ជំរុញ​ឲ្យ​ក្រសួង​ជួយ​សម្រួល​ដល់​អ្នក​ដែល​ទៅ​ធ្វើ​ ប័ណ្ណ​ឲ្យ​មាន​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល​ជាង​មុន។ …

ឡាយ សាមាន
http://bit.ly/1TjFuGT