ក្រសួង​មហាផ្ទៃ កំ​ពុង​សិក្សា​លើ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​បទល្មើស​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន

មន្ត្រី​ជំ​នាញ​ខាង​ច្បាប់​ នៃ​ក្រ​សួង​មហា​ផ្ទៃ​ ក្រសួង​យុត្តិ​ធម៌​ និង​អង្គ​ភាព​ពាក់​ព័ន្ធ​បាន​និងកំ​ពុង​សិក្សា​ទៅ​លើ​សេច​ក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​បទ​ល្មើស​បច្ចេក​វិទ្យា​ព័ត៌មាន​ដែល​មាន​ ៧ ​ជំ​ពូក​និង​ ៤៨ មាត្រា​ ​ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​ ​ឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ online ​មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា​ការ​ចាប់​ជំរិត​ និង​ការ​បោក​ប្រាស់​តាម​ប្រព័ន្ធ​អីុន​ធឺ​ណិត​ ក្រោយ​ពី​បញ្ហា​នេះ​បាន​កើត​ឡើង​ជា​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​ប្រ​ទេស​​ កម្ពុជា​ ​ដែល​ភាគ​ច្រើន​បង្កដោយ​ជន​ជាតិ​ចិន​ហើយ​កម្លាំង​នគរ​បាល​បាន​ចាប់​បាន​ជា​ច្រើន​រយ​នាក់​ ​បញ្ជូន​ត្រឡប់​ទៅ​ប្រទេស ​ចិន ​វិញ។​ …

ម៉ិច ដារ៉ា
https://bit.ly/2XJyjgA