បឹងយក្ខ​ឡោម​ ត្រូវ​ទទួល​ស្គាល់​ជា​តំបន់​ការពារ​ធម្មជាតិ

ក្រសួង​បរិស្ថាន ​កាល​ពី​សប្ដាហ៍​មុន​ បាន​ប្រកាស​ទទួល​ស្គាល់​សហគមន៍​តំបន់​ការពារ​ធម្ម​ជាតិ «បឹង​យក្ខឡោម»​ ខេត្ដ​រតនគិរី ដើម្បី​គាំទ្រ និង​បង្កើន​ការ​ចូលរួម​រក្សាធន​ធាន​ធម្ម​ជាតិ​ វប្ប​ធម៌និង​អេកូ​ទេសច​រណ៍​ធម្ម​ជាតិ​ឱ្យ​នៅ​ស្ថិតស្ថេរ ស្រប​ពេល​តំណាង​សហ​គមន៍​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​ក៏ចាត់ទុក​ថា ​ទង្វើ​នេះ​ល្អប៉ុន្ដែ​មាន​ភាព​យឺត​យ៉ាវ និង​ស្នើ​ឱ្យ​ស្ថាប័ន​ពាក់​ព័ន្ធ​គិត​គូរ​រឿង​នេះ​ជា​ធំ​ឡើង​វិញ។ …

វ៉ន ដារ៉ា
https://bit.ly/2WaFPkZ