ហាម​នាំចូល​សារធាតុ Tricyclazole ប៉ះពាល់​​គុណភាព​អង្ករ​

​ក្រសួង​កសិកម្មរុក្ខា​ប្រមាញ់​និង​នេសាទកាល​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ស្ដីពីការ​បញ្ឈប់​ការ​នាំចូល ផ្គត់ផ្គង់​ចែកចាយ និង​ប្រើប្រាស់​ថ្នាំ​កសិកម្ម ដែល​មាន​សារធាតុ​សកម្ម ទ្រីសាយក្លាហ្សូល(Tricyclazole)នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ​កម្ពុជា ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ការ​រឹង​បន្តឹង​ថ្មី​ពី​សហភាព​អឺរ៉ុប​ចំពោះ​ការ​នាំ​ចូល​អង្ករ​មាន​ផ្ទុក​សារធាតុTricyclazoleដែល​បាន​កម្រិត​លើស​ពី០,០១​មិល្លីក្រាម ក្នុង​ ១​គីឡូ​ក្រោម​អង្ករ​ទៅ​សហភាព​អឺរ៉ុប។ …

សុខ ចាន់
http://bit.ly/2o4wihy