ខេត្ត​ចំនួន​ ​១២​ ​កំពុង​ឆ្លង​មេរោគ​លើដំឡូងមី​

​ក្រសួងកសិកម្ម​កំពុង​តែ​អំពាវនាវ​ឱ្យ​មានការ​ត្រួតពិនិត្យ​ព្រំដែន​ឱ្យ​កាន់តែ​តឹងរ៉ឹង​ បន្ទាប់​ពី​ខេត្ត​ចំនួន​ ១២​ បាន​រាយការណ៍​ករណី​ជំងឺ​វីរុស​ម៉ូ​សា​អ៊ិ​ច​ នៅ​ចំការ​ដំឡូង​មី​ថ្មីៗ​នេះ​។​ លោក​ខាន់​ សំ​បាន​ ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ដំណាំ​កសិឧស្សាហកម្ម​បាន​ថ្លែង​ថា​ ជំងឺ​វីរុស​ម៉ូ​សា​អ៊ិ​ច​ដំឡូង​ត្រូវ​បាន​រីក​រាលដាល​នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​តាម​រយៈ​ការ​ធ្វើ​ការងារ​របស់​កសិករ​ ប៉ុន្តែ​វា​មាន​ប្រភព​ពី​ការ​នាំ​ចូល​។​ …​

ជា វណ្ណៈ
https://bit.ly/326bPtN