៦ ខែ គ្រុនឈាម​កើត​ជាង ១ ម៉ឺន​ករណី ខណៈ​ក្រសួង​ត្រៀម​ទប់ទល់

រយៈ​ពេល ​៦ ​ខែ​ក្នុង​ឆ្នាំ​​នេះ ជំ​ងឺ​គ្រុន​ឈាម​បាន​កើត​ឡើង​ជាង​ ១ ​ម៉ឺន​ករណី​ ក្នុង​នោះ​មាន​មនុស្ស​ស្លាប់ចំនួន​ ២៤ ​នាក់​ ដែល​ជាកា​រ​កើន​ឡើង​ ៥ ​ដង​ បើ​ប្រៀប​ធៀប​នឹង​រយៈ​ពេល​ដូច​គ្នា​កាលពី​ឆ្នាំ​មុន​ ដែល​មា​ន​មនុស្ស​ស្លាប់​ត្រឹម​តែ ៧​ នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​ ប៉ុន្ដែ​មន្ត្រី​បាន​អះអាង​ថា ក្រសួង​សុខាភិ​បាល​បាន​ត្រៀម​ខ្លួន​ទប់ទល់​រួចរាល់​​ហើយ។ …

សុទ្ធ គឹមសឿន
https://bit.ly/2LpYEOz